ထုတ်ကုန်များ

 • Desktop computer motherboard

  Desktop Computer Motherboard

  သင့်အတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှု

  1.Component အရင်းအမြစ်

  2.PCB fabricatoin - FPC၊ HDI ဘုတ်၊ FPC + HDI အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသော PCB ။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - Min trace width 0.075mm, Min trace space 0.075mm, Via hole size 0.1mm, Blind-through မှတဆင့် ......

 • Desktop computer motherboard

  Desktop Computer Motherboard

  သင့်အတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှု

  1.Component အရင်းအမြစ်

  2.PCB fabricatoin - FPC၊ HDI ဘုတ်၊ FPC + HDI အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသော PCB ။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - Min trace width 0.075mm, Min trace space 0.075mm, Via hole size 0.1mm, Blind-through မှတဆင့် ......

 • Desktop computer motherboard

  Desktop Computer Motherboard

  သင့်အတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှု

  1.Component အရင်းအမြစ်

  2.PCB fabricatoin - FPC၊ HDI ဘုတ်၊ FPC + HDI အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသော PCB ။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - Min trace width 0.075mm, Min trace space 0.075mm, Via hole size 0.1mm, Blind-through မှတဆင့် ......

 • All-in-one computer motherboard

  All-In-One ကွန်ပျူတာ Motherboard

  သင့်အတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှု

  1.Component အရင်းအမြစ်

  2.PCB fabricatoin - FPC၊ HDI ဘုတ်၊ FPC + HDI အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသော PCB ။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - Min trace width 0.075mm, Min trace space 0.075mm, Via hole size 0.1mm, Blind-through မှတဆင့် ......

 • UAV FPC+HDI board

  UAV FPC + HDI ဘုတ်

  သင့်အတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှု

  1.Component အရင်းအမြစ်

  2.PCB fabricatoin - FPC၊ HDI ဘုတ်၊ FPC + HDI အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသော PCB ။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - Min trace width 0.075mm, Min trace space 0.075mm, Via hole size 0.1mm, Blind-through မှတဆင့် ......

 • PCB

  PCB

  သင့်အတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှု

  1.Component အရင်းအမြစ်

  2.PCB fabricatoin - FPC၊ HDI ဘုတ်၊ FPC + HDI အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသော PCB ။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - Min trace width 0.075mm, Min trace space 0.075mm, Via hole size 0.1mm, Blind-through မှတဆင့် ......

 • PCBA

  PCBA

  သင့်အတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှု

  ၁။ အစိတ်အပိုင်းရှာဖွေခြင်း

  2. PCB fabricatoin - FPC၊ HDI ဘုတ်၊ FPC + HDI အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသော PCB ။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - Min trace width 0.075mm, Min trace space 0.075mm, Via hole size 0.1mm, Blind-through မှတဆင့် ......

 • SP001 pulse oximeter

  SP001 သွေးခုန်နှုန်း oximeter

  နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameters

  အသွေးအောက်စီဂျင်ရွှဲ (SPO2) 

  အတိုင်းအတာ: 0-100%

  အတိုင်းအတာတိကျမှန်ကန်မှု - ၇၀% မှ ၁၀၀% အတွင်း± ၂%၊ (<၇၀% undefined)

  resolution: ± 1%

 • WP001 pulse oximeter

  WP001 သွေးခုန်နှုန်း oximeter

  နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameters

  အသွေးအောက်စီဂျင်ရွှဲ (SPO2) 

  အတိုင်းအတာ: 0-100%

  အတိုင်းအတာတိကျမှန်ကန်မှု - ၇၀% မှ ၁၀၀% အတွင်း± ၂%၊ (<၇၀% undefined)

  resolution: ± 1%

 • Tablet PC motherboard

  Tablet PC Motherboard

  သင့်အတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှု

  1.Component အရင်းအမြစ်

  2.PCB fabricatoin - FPC၊ HDI ဘုတ်၊ FPC + HDI အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသော PCB ။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - Min trace width 0.075mm, Min trace space 0.075mm, Via hole size 0.1mm, Blind-through မှတဆင့် ......

 • CY901 Pulse Oximeter

  CY901 Pulse Oximeter

  နည်းပညာဆိုင်ရာ Parameters

  အသွေးအောက်စီဂျင်ရွှဲ (SPO2) 

  အတိုင်းအတာ: 0-100%

  အတိုင်းအတာတိကျမှန်ကန်မှု - ၇၀% မှ ၁၀၀% အတွင်း± ၂%၊ (<၇၀% undefined)

  resolution: ± 1%

 • PCBA

  PCBA

  သင့်အတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှု

  1.Component အရင်းအမြစ်

  2.PCB fabricatoin - FPC၊ HDI ဘုတ်၊ FPC + HDI အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသော PCB ။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - Min trace width 0.075mm, Min trace space 0.075mm, Via hole size 0.1mm, Blind-through မှတဆင့် ......